Winkels om 6 uur in de ochtend open op Zondag

Het hoeft niet, maar het kan straks wel in Alkmaar: zondagmorgen 6 uur en de winkels gaan open. Het wordt mogelijk door een aanpassing van de verordening winkeltijden die het college voorstelt aan de raad. Die aanpassing is nodig om beter aan te kunnen sluiten op de landelijke regeling. Die komt neer op: de hele week mogen winkels van 6 tot 22 uur open zijn. Voor nachtwinkels en evenementen kunnen ontheffingen worden afgegeven. Voor winkelopenstellingen op feestdagen als eerste en tweede kerstdag of Hemelvaartsdag hoeft geen aparte vrijstelling meer te worden verleend.

In Alkmaar is de huidige regeling krapper dan landelijk. Het college wil verruiming, naar het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De opvallendste wijziging heeft betrekking op de zondagochtend. In Alkmaar mogen de winkels sinds 2013 ook op zondag geopend zijn, maar dan wel tussen 10 en 21 uur. Volgens de ruimere mogelijkheden die landelijk worden gehanteerd kan een winkel ook op zondag om 6 uur open gaan. Vooral handig voor supermarkten en warme bakkers, denkt het college. Voor incidentele openingen na 22 uur, bij voorbeeld de lancering van een boek of videogame, kan de gemeente zelf vergunning verlenen.

De verruiming van de openingstijden was ook al opgenomen in het coalitieakkoord ’Alkmaar aan zet’. Daarin staat ook dat het college blijft bij de vrije openingstijden van de horeca en ook voorstander is van het zogeheten ’blurring’. Horeca en detailhandel gaan daarbij in elkaar over.

Bron: Noordhollandsdagblad