Heiloo krijgt eerste betonstort spooronderdoorgang Vennewatersweg

Dinsdag heeft de eerste betonstort plaatsgevonden bij de spooronderdoorgang aan de Vennewatersweg in Heiloo. Het spoordek is gestort en het dek zal tijdens het Pinksterweekend ingereden worden.

In opdracht van ProRail werkt Mobilis samen met Hegeman aan deze nieuwe onderdoorgang op de plaats waar de Vennewatersweg het spoor kruist. Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Heiloo te waarborgen is het van belang om de huidige spoorovergang van de Vennewatersweg ongelijkvloers te maken.

Met de komst van Programma Hoogfrequent Spoor en de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo neemt de belasting op deze gelijkvloerse spoorkruising toe tot een onacceptabel niveau.

Bron: Beat FM