Gemeenten regio Alkmaar vergoeden extra kosten pleegouders

Er is goed nieuws voor gezinnen die pleegkinderen opvangen in de regio Alkmaar. De gemeenten in deze regio stelden een regeling vast, zodat pleegouders gebruik kunnen maken van een vergoeding voor de extra kosten die zij soms moeten maken voor hun pleegkind.

De regeling geldt vanaf 2019 en vervangt het Pleegzorgfonds in Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

EXTRA KOSTEN
Door de nieuwe vastgestelde regeling kan bijvoorbeeld een bril vergoed worden die niet (volledig) door de zorgverzekering of een andere regeling wordt vergoed. Of bijvoorbeeld een deel van de reiskosten die pleeggezinnen maken voor een bezoekregeling aan het gezin van herkomst van het pleegkind. Er zijn regels opgesteld voor wat wel en niet binnen de mogelijkheden past.

PLEEGGEZINNEN WAARDEVOL ‘Pleeggezinnen zijn waardevol. Zij bieden een veilige plek aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Soms moeten pleegouders extra kosten maken voor hun pleegkind. Kosten waarvoor de pleegzorgvergoeding niet toereikend is of die op een andere manier niet vergoed worden. Door het vaststellen van de regeling kunnen we de pleegouders beter tegemoet komen bij onvoorziene kosten en ze zoveel mogelijk tot steun zijn,’ aldus wethouder Elly Konijn-Vermaas.

WAAR
Pleegouders in de regio Alkmaar kunnen zich melden bij hun pleegzorgbegeleider om te kijken of zij in aanmerking komen voor een vergoeding van extra kosten die zij maken voor hun pleegkind(eren).

PLEEGZORGFONDS
Tot en met 2018 bestond er een Pleegzorgfonds. Hier konden pleeggezinnen terecht voor onkosten van hun pleegkind waar geen vergoeding voor was.