Provinciale Staten- én Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

Op 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten. Provinciale Staten vormen het algemeen bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad in een gemeente. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden. Binnen 42 dagen na de verkiezing kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aanvaard. Uw stem is dus niet alleen van belang voor de samenstelling van de Provinciale Staten, maar ook voor die van de Eerste Kamer.

OOK WATERSCHAP
Daarnaast kunt u 20 maart ook stemmen voor het algemeen bestuur van het Waterschap. Dit bestaat uit 30 leden. Het Waterschap heeft drie kerntaken; Waterveiligheid (dijken), Voorkomen van wateroverlast en Beschikbaarheid van schoon, zoet water. U kunt deze dag stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in een stembureau naar keuze in Alkmaar.

STEMPAS, KRIJGT U ER ÉÉN OF TWEE?
De meeste kiezers krijgen 2 maart twee stempassen thuisbezorgd. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u alleen stemmen voor het Waterschap en krijgt u maar één stempas.

GEEN STEMPAS ONTVANGEN
Heeft u op 4 maart nog geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Vraag dan uiterlijk 19 maart 12.00 uur een vervangende stempas aan. Zonder stempas en origineel ID mag u niet stemmen! (ID mag maximaal 5 jaar zijn verlopen).

OP WIE KUNT U STEMMEN?
Op de kandidatenlijst staat op wie u kunt stemmen. De kandidatenlijsten worden op 7 maart huis-aan-huis bezorgd. BIJZONDERE STEMBUREAUS Gaat u met de trein of bus? Dan kunt u stemmen in een Portakabin op het Stationsplein. U kunt ook stemmen in het Stedelijk Museum op het Canadaplein.

NIEUWE STEMBUREAUS
In Alkmaar-Noord kunt u stemmen in De Blije Mare in plaats van in de Montessorischool. In De Rijp stemt u in Het Rijperhuis in plaats van de brandweerkazerne. In Alkmaar Zuid stemt u in een Portakabin op de hoek Frederik Hendriklaan / J.W. Frisostraat in plaats van in De Palatijn. MEER INFORMATIE Alle informatie over deze verkiezingen is te vinden op de pagina verkiezingen op onze site. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij, bel dan telefoonnummer 14 072 of mail naar verkiezingen@alkmaar.nl. Lees meer op: www.alkmaar.nl/verkiezingen