Samenwerking beheer openbare verlichting

Onlangs hebben de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hun samenwerking op het gebied van de openbare verlichting voortgezet. De samenwerking is gebaseerd op het delen van kennis, organiseren van pilots en het gezamenlijk aanbesteden.

Een initiatief waar inwoners wellicht niet direct iets van merken, maar die voor de gemeenten wel degelijk heel waardevol is. Het levert namelijk schaalvoordelen op en vergemakkelijkt innovaties en verduurzaming. De intensiteit en onderlinge transparantie maken het tot een samenwerkingsverband waar ook andere gemeenten in Nederland met interesse naar kijken. Wethouder Marcel van Zon: ‘Het is mooi om te zien wat het oplevert als gemeenten intensief samenwerken. We zijn daardoor nog beter in staat om de openbare verlichting goed te organiseren. Daarmee verhogen we de veiligheid van de leefomgeving en zetten we sneller stappen op het gebied van duurzaamheid.’ INNOVATIES Eén van de innovaties die momenteel wordt toegepast is de verlichting op ‘gelijkspanning’. In Heerhugowaard loopt een pilot waarbij één verdeelkast een lengte van 4 kilometer kan voorzien van verlichting. Dat ging tot nu toe nog met één kast op 400 meter. Dat bespaart materiaal (koper) en het systeem is minder storingsgevoelig. In Alkmaar en Langedijk wordt momenteel ‘verlichting op maat’ aangeboden: paden waar de verlichting aangaat als er iemand aankomt