Vernieuwbouw NW Ziekenhuisgroep , garantstelling en vermeende staatssteun

Noordwest Ziekenhuisgroep gaat het ziekenhuis in Alkmaar verbouwen en vernieuwen. Om de financiering hiervan mogelijk te maken, verleent Gemeente Alkmaar een garantstelling. Deze garantstelling van in totaal € 40 miljoen is bedoeld voor de eerste fase van de vernieuwbouw (€ 20 miljoen) en de realisatie van een ondergrondse parkeergarage (€ 20 miljoen). Bij de behandeling van de plannen onlangs in de gemeenteraad rees de vraag of de gemeente met deze garantstelling staatssteun aan het ziekenhuis verleent die niet is toegestaan. In dit artikel wordt toegelicht waarom hiervan geen sprake is.

BREED MAATSCHAPPELIJK BELANG
Voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis moet het ziekenhuis geld lenen. Banken en financiële instellingen die hiervoor geld verstrekken, vragen vaak garanties. Vanuit het brede maatschappelijke belang van een ziekenhuisvoorziening in stad en regio wordt de gemeente gevraagd garant te staan. Gemeente Alkmaar is hiertoe bereid, om zo voor continuïteit van de ziekenhuiszorg in de regio te zorgen. Als tegenprestatie krijgt de gemeente recht van hypotheek. Bij deze garantstelling is onderzocht of er volgens Europese regelgeving sprake zou kunnen zijn van staatssteun die niet is toegestaan. Daarvan is geen sprake.


GARANTSTELLING TOEGESTAAN
Op grond van meerdere juridische adviezen, die hierover door de gemeente zijn ingewonnen, is de conclusie getrokken dat garantstelling door de gemeente is toegestaan. Het Noordwest ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat hoofdzakelijk gericht is op ziekenhuiszorg voor patiënten uit deze regio. Ook maakt de locatie in Noord-Holland Noord, dat in de praktijk geen patiënten uit andere lidstaten worden aangetrokken. Er is dan geen verstoring van de interne Europese markt, zodat garantstelling niet wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.