NASA bevestigt dat de aarde groener is geworden. Een aantal landen zijn aan zet

De aarde is in vergelijking met 20 jaar geleden een stuk groener geworden, vooral dankzij twee onverwachte landen: India en China. Dat blijkt na bijna twee decennia uit gegevens die zijn verzameld door de NASA.

Vooral in China en India is meer groen waargenomen. De landen zijn verantwoordelijk voor een derde van de vergroening, terwijl ze maar negen procent van het groen op aarde bezitten.

China is bezig met ambitieuze programma’s om bossen te behouden en verder uit te breiden.

Wereldrecord

In India werden in 2017 door vrijwilligers 66 miljoen bomen geplant in 12 uur tijd: een wereldrecord.

De bebossing in China is met meer dan 10 procent toegenomen en in India met meer dan zes procent. Het wereldwijde gemiddelde bedroeg 2,3 procent.

De NASA is al bijna 20 jaar bezig om het groen op aarde te monitoren. Twee satellieten maken iedere dag vier foto’s van elk gebied op aarde.

De mens

Sinds 2000 is de planeet vijf procent groener geworden, wat gelijk staat aan alle bomen en planten in de Amazone.

Daar verdwijnt nog altijd veel bos, maar de cijfers uit China en India laten zien dat de ontbossing wel teruggedraaid kan worden.

De NASA dacht in eerste instantie dat de vergroening het gevolg was van klimaatverandering, maar nu is duidelijk geworden dat de mens verantwoordelijk is voor deze trend.