Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Rolbrug West-Graftdijk wordt ophaalbrug

Tot en met woensdag 3 juli wordt de rolbrug in West-Graftdijk vervangen door een ophaalbrug. De brug aan de Kanaaldijk is gedurende deze periode buiten gebruik. Rolbrug Westgraftdijk Rekerdijk/Muiderwaard Start: 13 juni Gereed: 13 juni Er wordt verkeerssignalering aangebracht in het bestaande wegdek in de kruising van de Muiderwaard met het fietspad Rekerdijk. Dit geeft enige hinder: de Muiderwaard wordt afgesloten.

(Brom)fietsers kunnen wel passeren, maar zullen soms even moeten afstappen en een stukje lopen. Rekerdijk/Drechterwaard Start: 14 juni Gereed: 14 juni Op deze dag is de kruising Drechterwaard/fietspad Rekerdijk aan de beurt. Werkzaamheden en overlast zijn gelijk aan die op 13 juni bij Rekerdijk/Muiderwaard. Kreekwaard Start: in uitvoering Gereed: 28 juni Er wordt gewerkt aan het beton van de Kreekwaardbrug. Verkeer kan gewoon passeren; wel is er een snelheidsbeperking en er liggen tijdelijke verkeersdrempels. Kanaaldijk (West-Graftdijk) Start: in uitvoering Gereed: 3 juli De rolbrug wordt ophaalbrug en er komen aanlegsteigers aan beide zijden van de brug.

Hierdoor is deze buiten gebruik en moet u omrijden. Zie ook artikel elders op deze pagina. Snel contact met gebiedsconsulenten Op de pagina www.alkmaar.nl/ gebiedsconsulenten kunt u via twee nieuwe knoppen snel en eenvoudig contact leggen met de gebiedsconsulent van uw wijk. Bewonersinitiatief: Via deze knop dient u uw idee voor uw wijk, buurt of dorp in als bewonersinitiatief. De regiegroep beoordeelt dan uw aanvraag en verleent mogelijk een financiële bijdrage. Ideën van jongeren <19, gaan naar de Regiegroep Jeugd. Vraag of idee: Voor allerlei andere vragen en opmerkingen voor uw gebiedsconsulent.

Via zijn/haar brede netwerk helpen zij u graag op weg. Uit onderhoudsinspectie bleek dat de rolbrug in slechte staat verkeert en dus niet meer voldoet aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Vanwege de beperkte ruimte om en nabij de brug, kan er geen nieuwe rolbrug geplaatst worden. De rolbrug wordt daarom vervangen door een ophaalbrug, waarin details van de ophaalbrug uit 1934 tot 1975 terugkomen.

De brug wordt in de fabriek gemaakt om de overlast voor de bruggebruikers zoveel mogelijk te beperken. De bestaande brug wordt op locatie gedemonteerd, waarna de nieuwe ophaalbrug bevestigd wordt. Ook komen er aan beide zijden van de brug aanlegsteigers. Gedurende de werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van de brug. De doorvaart voor pleziervaart wordt elk weekend van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandagochtend 7.00 uur vrijgemaakt.

MEER INFORMATIE Op www.stadswerk072.nl vindt u bij ‘werk in uitvoering’ actuele informatie over de werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.