Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Heiloo stelt destinatiemarketingvoorstel Regio Alkmaar vast

Heiloo heeft het voorstel Destinatiemarketing Regio Alkmaar vastgesteld.Toerisme en recreatie is voor de Regio Alkmaar een belangrijke economische sector. Deze sector levert een wezenlijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en draagt economisch bij aan het versterken van de ontwikkeling van kust, stedelijk gebied en platteland.

De hoofddoelstelling op het gebied van toerisme en recreatie is om meer toeristen en recreanten naar dit gebied te halen en hier langer te laten verblijven zodat de bestedingen in de regio toenemen.

De kosten voor de gemeente Heiloo van € 4.709 worden gedekt uit het budget Toerisme en Recreatie.