Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Ziekenhuis Alkmaar start CAO-actie

Vandaag voeren medewerkers actie op een aantal afdelingen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hierdoor worden er die dag een aantal geplande operaties niet uitgevoerd. Door de actie zijn zij genoodzaakt om een aantal afspraken voor 2 juli af te zeggen, dat is helaas onontkoombaar.

De patiënten voor wie de afspraak komt te vervallen, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Er is wel met het actiecomité afgesproken dat kinderen,oncologische patiënten en patiënten in de categorie ‘zwaarwegend bezwaarlijk’ buiten de acties vallen. De behandelend arts beoordeelt of een patiënt in die laatste categorie valt. Acute zorg blijft gewaarborgd op 2 juli en ook de afspraken op de poliklinieken kunnen gewoon doorgang vinden.

Ook het priklab (bij de Rode Trap) is open. Mogelijk dat u wel enige hinder ondervindt van de acties die op andere afdelingen in ons ziekenhuis plaatsvinden.De actie beperkt zich tot ons ziekenhuis in Alkmaar. De patiëntenzorg op de overige locaties van Noordwest gaat gewoon door.