Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Veel animo voor kerkenvisies: al 47 aanvragen in 2019

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt Alkmaar als voorbeeld van gemeente die aan de slag is gegaan met de kerkenvisie. Carolien Roozendaal, gemeentelijk bouwhistoricus en projectleider kerkenvisie, vertelt: “Omdat het college van B&W van de Gemeente Alkmaar de zorg voor het religieus erfgoed heeft benoemd in het coalitieakkoord, konden we met ons team snel van start gaan met de kerkenvisie.

“We zijn dit voorjaar begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken met kerkbesturen. We leggen in de eerste fase nadruk op het in beeld brengen van de zorgpunten in onze gemeente op het gebied van religieus erfgoed en op het bouwen van een goede vertrouwensband met alle betrokken partijen. Zo werken we met elkaar naar een breed gedragen kerkenvisie” aldus Carolien Roozendaal, gemeentelijk bouwhistoricus en projectleider kerkenvisie.

Klik hier voor meer informatie