Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Een succesvolle stad ben je samen

Als reactie en aanvulling op het coalitieakkoord van het nieuwe college van de gemeente Alkmaar heeft een groep betrokken ondernemers en inwoners vorig jaar een petitie ingediend onder de naam “Alkmaarders aan zet”, ook wel bekend als het 7-puntenplan.

Het college heeft sindsdien uitgebreid en constructief gesproken met de initiatiefnemers over het plan. Hierbij zijn de zeven ingediende voorstellen individueel en in samenhang aan bod gekomen en zijn afspraken gemaakt hoe en op welke wijze deze punten verder uitgewerkt kunnen worden.

Met bijgevoegde memo hebben het college en de initiatiefnemers vandaag de gemeenteraad en de pers geïnformeerd over de resultaten van de gesprekken en de voortgang.

Memorandum t.b.v. raad inzake stand van zaken 7 punten plan 09-07.pdf