Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Heiloo stelt prioriteiten vliegverkeer vast

Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol 2019-2022 verlengt de gemeente Heiloo, samen met Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, de samenwerking om aandacht te vragen voor de hinder van vliegverkeer.

Via de Bestuurlijke Agenda zetten de gemeenten hun handtekening onder een aantal prioriteiten gericht op geluidhinder, nachtvluchten en gezondheid.

Inwoners ervaren overdag en ’s nachts hinder van het vliegverkeer.

Dat is direct het gevolg van het intensieve gebruik van de Polderbaan. De regio ligt direct onder de aan- en uitvliegroute van deze vliegbaan.

De prioriteiten aankomende jaren op onderzoek naar langetermijneffecten van luchtvaart op de gezondheid, naar vergroting van het wettelijk beschermde gebied en naar gedeeltelijke nachtsluiting.

Bron: beatfm.nl