Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Voorzitter Cliëntenraad Halte Werk opent kaasmarkt

Op dinsdag 20 augustus om 19.00 uur luidt Nico Wester, voorzitter Cliëntenraad Halte Werk, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Hij doet dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar. Wethouder Paul Verbruggen is gastheer en ontvangt Nico Wester samen met de andere leden van de cliëntenraad.

Op 27 juni 2019 is de nieuwe cliëntenraad voor Halte Werk geïnstalleerd. De cliëntenraad bestaat uit zeven personen. Zij adviseren het bestuur van Halte Werk gevraagd en ongevraagd bij besluitvorming over verordeningen of beleidsvoorstellen die raken aan de dienstverlening van Halte Werk.