Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Voorbereidingen begonnen aan Huize Westerlicht

Aannemer Heijmans is maandag begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van Huize Westerlicht in Alkmaar. Actieondernemers van Red de Hout had de Omgevingsdienst gevraagd om alvast te beginnen, omdat er misschien vleermuizen in het gebouw huizen.

Deze dienst is de instantie die onder meer toeziet op de bescherming van flora en fauna. Vleermuizen behoren tot de beschermde dieren. Ze ’verontrusten’ zoals de wet zegt, is een vergrijp. Er wordt dan ook niet binnen maar buiten het gebouw gewerkt tot dat de vleermuizen veilig zijn.

Er is een protocol opgesteld waar Heijmans zich aan moet houden. Het protocol moet voorkomen dat de vleermuizen verstoord worden. De Ziekenhuisgroep zegt dat er na de renovatie in Westerlicht ruimte blijft voor vleermuizen.