Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Werkzaamheden AZ Stadion begonnen

Nog geen week nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid aankondigde uitgebreid onderzoek te gaan doen naar het ingestorte dak van het AZ Stadion, lijken daar de werkzaamheden al te zijn begonnen. Er staan diverse hoogwerkers rond het stadion.

De Onderzoeksraad denkt dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in het algemeen. Uit een eerder verkennend onderzoek bleek dat de instorting op 10 augustus is veroorzaakt door falende lasverbindingen.

Op basis daarvan werd een tussentijdse waarschuwing voor het resterende dakdeel afgegeven. Het onderzoek van de raad duurt waarschijnlijk iets minder dan een jaar.

De burgemeester van Alkmaar en AZ gaven enkele maanden voor het instorten van het dak nog de garantie aan de KNVB dat het stadion veilig was. De controle bestond overigens, net als ieder ander jaar, slechts uit een visuele inspectie.

Bron: beatfm.nl