Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Opnieuw archeologisch onderzoek in Heiloo

De provincie Noord-Holland doet vanaf 9 september tussen 8.00 en 17.00 uur archeologisch onderzoek op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg en langs de Lagelaan in Heiloo.

De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en zijn een vervolg op de werkzaamheden die in maart zijn uitgevoerd. Toen zijn archeologische resten aangetroffen, die nu nader worden onderzocht. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het verkeer en omwonenden.

Uit bureauonderzoek naar archeologische en cultuurhistorische waarden in 2016 is gebleken dat een aantal plekken mogelijk van archeologische waarde is. Deze plekken zijn in maart 2019 verder onderzocht doormiddel van een proefsleuvenonderzoek.

Zo wordt de omvang van de archeologische resten in kaart gebracht. Indien nodig zullen opgravingen plaatsvinden. Proefsleuven zijn langwerpige werkvakken die met een kleine graafmachine of met de schep worden aangelegd op en rondom de vindplaatsen.

Er zijn op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg bewoningsresten vanaf de 12de eeuw aangetroffen.Ook langs de Lagelaan (iets verder naar het oosten) zijn archeologische resten aangetroffen. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Hollandia Archeologen BV in opdracht van de provincie Noord-Holland.