Radio Alkmaar

voor Alkmaar en regio

Aanstaande Dinsdag geen niet-spoedeisende hulp bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Op dinsdag 15 oktober voeren medewerkers actie op een aantal afdelingen in het Noordwest ziekenhuis. Het betreft afdelingen in Alkmaar, Den Helder, Schagen en het Pijncentrum. Op deze dag gaan een aantal geplande operaties en afspraken niet door. Dat is helaas onontkoombaar. We begrijpen dat dit voor de betreffende patiënten heel vervelend is. In goed overleg met het actiecomité is besloten de geplande operaties van oncologiepatiënten en kinderen door te laten gaan. Er zijn ook afdelingen waar geen acties worden gevoerd en de afspraken door kunnen gaan. Mogelijk dat u wel enige hinder ondervindt van de acties die op andere afdelingen in ons ziekenhuis plaatsvinden. We hopen op uw begrip hiervoor. De acute zorg blijft gewaarborgd op deze dag.

Persoonlijk bericht
De patiënten voor wie de afspraak komt te vervallen, krijgen hierover uiterlijk vrijdag 11 oktober persoonlijk bericht. We zullen ons tot het uiterste inspannen een nieuwe afspraak zo snel mogelijk doorgang te laten vinden. Hoort u niets, dan mag u er van uit gaan dat uw afspraak dinsdag gewoon doorgaat. Aldus het ziekenhuis.

Nieuwe cao
Noordwest vindt goede afspraken over arbeidsvoorwaarden belangrijk voor onze medewerkers die dag en nacht klaar staan voor onze patiënten. Bij deze inzet en waardering hoort een goede cao. Helaas is hier nog geen overeenstemming over bereikt en worden er opnieuw acties gevoerd. Zo ook in het ziekenhuis.