De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Alkmaar ruimhartig bij toekenning TONK-steunregeling

Column: Marius Wiegman

In februari sprak ik een Alkmaarse onderneemster, die tot haar grote teleurstelling het besluit heeft moeten nemen haar zaak te sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Het was voor haar financieel niet meer mogelijk om de zaak draaiende te houden en de onzekerheid over de toekomst heeft haar doen besluiten de deuren te sluiten.

De onderneemster vertelde mij dat zij niet in aanmerking kwam voor een TOZO-uitkering omdat haar man boven bijstandsniveau verdiende. Haar man werkt vier dagen in de week in de zorg, wat het niet mogelijk maakt om buiten de reguliere woonlasten ook nog eens alle onkosten van de zaak te dragen. Met spaargeld heeft ze het nog een jaar volgehouden, maar twee weken geleden is de deur van de winkel definitief gesloten.

Omdat dit verhaal mij raakte, maar de TOZO-uitkering landelijk wordt geregeld heb ik aan de bel getrokken bij VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. Begin april ontving ik van hem een antwoord en daarin bevestigde hij dat er bij de TOZO inderdaad sprake is van een partnertoets. De onderneemster zou in dit geval aanspraak moeten kunnen maken op de TONK, een regeling die wordt ingericht door de gemeente.

De TONK is in januari ingevoerd, maar tot mijn verontrusting las ik medio april een artikel van de NOS waaruit bleek dat de uitkering veel minder wordt aangevraagd dan verwacht. De reden hiervoor is volgens de Vereniging Zelfstandigen Nederland, dat de regels te streng zijn en er zodoende veel ondernemers zijn die wederom buiten de boot vallen. Ook zijn er volgens het VZN grote verschillen in de hoogte van de TONK-uitkering tussen de verschillende gemeentes.

Ik heb hierop een aantal vragen gesteld aan het college om eens te kijken hoe dat zit in onze gemeente. Na onderzoek gaf het college aan dat in Alkmaar ruimhartige maatstaven worden gehanteerd bij het toekennen van de TONK-steunregeling voor ondernemers. Wel werd er gerekend op meer aanvragen door ondernemers in onze gemeente. Dit is ook voorgelegd bij andere G40 gemeenten en die bevestigen dit beeld.

De VZN gaf aan bang te zijn dat te strenge regels veel ondernemers ervan weerhield om een aanvraag in te dienen. Dit is een beeld dat door het college niet wordt herkend en wat wordt ondersteund als we de maatstaven van onze gemeente vergelijken met die van omliggende gemeentes. Alle twijfelgevallen worden bovendien besproken in een casusoverleg, waarna een zorgvuldige afweging wordt gemaakt over het al dan niet toekennen van de TONK. In totaal worden 20% van alle aanvragen afgewezen omdat er sprake is van partnerinkomen dat hoger is dan de geldende normering.

De gemeente Alkmaar hanteert een tegemoetkoming van maximaal €1.000 p/m, gebaseerd op de gemiddelde woon- en hypotheeklasten in onze gemeente. Dit is vergelijkbaar met de tegemoetkoming in Den Helder en Hollands Kroon, maar hoger dan bij de BUCH (max. €500 p/m), Hoorn (max. €1.600 totaal voor zes maanden) en Opmeer (max. €3.000 totaal voor zes maanden).

Het zijn dit soort verhalen van ondernemers en inwoners die mij dagelijks ontzettend veel energie geven om mij als raadslid voor hen in te zetten en dingen uit te zoeken. Dus twijfel niet om mij te bellen of een berichtje te sturen als u ergens mee zit!

Marius Wiegman

Raadslid VVD Alkmaar

Bron: Flessenpostuitalkmaar.nl