De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Met grondradaraparatuur op zoek naar resten van toren en oude kloosters

‘Wat doen toch die mensen met die meetapparatuur in de buurt van de Grote Kerk’? vroegen veel voorbijgangers zich vandaag af. Samen met bureau Fugro en Saricon BV voor grondonderzoek, waren de stadsarcheologen vandaag bezig met geofysisch onderzoek. Dat is onderzoek waarbij de grond niet open hoeft maar dat wel informatie geeft over wat zich in de grond bevindt. Stadsarcheologe Nancy de Jong: “In de vijftiende eeuw hebben hier drie kloosters en een toren gestaan en als de grond open moet voor bijvoorbeeld kabels of leidingen, willen we graag weten met welke waardevolle resten we rekening moeten houden.”

In de laat veertiende/vijftiende eeuw stonden op het terrein bij de Grote Kerk, aan de kant van de Begijnenstraat, een toren en drie kloosters: Bij het Canadaplein had je het Jonge hof, op de plek waar nu de ABN-AMRO zit, het Middelhof, en ietsje zuidelijker was het Oude Hof gevestigd. Ook zijn er in het verleden funderingen aangetroffen van de voormalige toren van de Grote Kerk.

Nancy de Jong: “We weten niet of er nog resten in de grond zitten, maar als die er wel zijn, willen we daar graag rekening mee kunnen houden op het moment dat er vragen komen voor bijvoorbeeld het aanleggen van kabels en leidingen.”

Om eventuele resten te achterhalen, is vandaag de hele dag gescand met behulp van Grondradar- ofwel GPR-onderzoek. Dit is één van de vormen van geofysisch onderzoek; onderzoek dat boven de grond kan plaatsvinden. Bij GPR-onderzoek kan door het uitzenden en ontvangen van elektromagnetische pulsen een grondradarsysteem inzicht geven in de opbouw van de bodem en eventueel aanwezige ondergrondse structuren.

Het plein bij de kerk is overigens pas sinds de jaren zeventig in de huidige staat. Sinds de negentiende eeuw heeft hier ook nog het ROG ofwel Rijks Opvoedings Gesticht gezeten, dat vijftig jaar geleden werd gesloopt.
De gebruikte onderzoeksmethode is eerder gebruikt in Oudorp, bij de terreinen van de voormalige kastelen en bij een schuilkerk. Als Fugro de gegevens heeft verzameld, gaan ze naar Saricon, dat ook bij de eerdere onderzoeken betrokken was en dat zorgt voor de verwerking. Fugro maakt gebruik van een brede (dubbele) grondradar, waardoor het scannen extra snel gaat. De gegevens zijn waarschijnlijk binnen enkele weken bekend. Dus… wordt vervolgd.

Bron: Erfgoed Alkmaar