De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Nieuwe kostprijs berekening PWN

PWN start met een nieuwe kostprijs berekening. Op al haar inkopen heft PWN een CO2 prijs. Deze CO2 heffing wordt niet doorberekend aan de klanten van PWN maar wordt intern gebruikt om duurzaam in te kopen. Deze heffing is € 100,00 per 1000 kilo CO2 die vrijkomt bij de productie van een product.

Stel je hebt twee buizen van dezelfde kwaliteit. Buis A kost € 75,00 en buis B € 100,00. Je zou verwachten dat PWN dan voor buis A kiest. Die is namelijk de goedkoopste. Maar door de nieuwe rekenmethode wordt uiteindelijk gekozen voor buis B. Als bij de produktie van buis A 2000 kilo CO2 vrij komt en voor de produktie van buis B 1000 kilo dan kom je tot een andere kostprijs. De kostprijs voor buis A wordt € 75,00 + € 100,00 + € 100,00 = € 275,00. De kostprijs van buis B wordt met deze rekenmethode € 100,00 + € 100,00 = € 200,00.

Zo is buis B de goedkoopste en duuzaamste en kiest PWN voor deze buis. PWN ziet de CO2-prijs als een krachtig en effectief middel om de veroorzaakte klimaatschade als gevolg van CO2-uitstoot structureel mee te nemen in de in- en externe besluitvorming. PWN heeft zich begin 2020 gecommitteerd aan de CO2-reductiedoelen uit het Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid en wil o.a. met de CO2-prijs een bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen.

PWN kijkt hierbij naar ‘alles’. Kunnen processen verbeterd of veranderd worden waardoor minder tot geen CO2 wordt uitgestoten? Kunnen leveranciers en aannemers hieraan bijdragen? PWN begint hier al mee vanaf het moment dat er een idee is. Daarnaast gaat zij dit tot 2023 uitgebreid toetsen en aanscherpen op een aantal projecten. PWN werkt met meerdere drinkwaterbedrijven samen en gaan ervaringen delen zodat zij uiteindelijk in 2023 optimaal kunnen opereren.

Bron en foto: PWN