De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Noordwest bereidt verplaatsing bomen voor (UPDATE)

Noordwest gaat volgende week verder met het verplanten van de bomen op het ziekenhuisterrein en in de Alkmaarderhout. Ook worden de resterende bomen gekapt die vorig jaar bleven staan om vleermuizen stapsgewijs te laten wennen aan de veranderende omgeving. Zodoende wordt ruimte gemaakt voor de eerste fase van de nieuwbouw.

Noordwest heeft de Nationale Bomenbank ingeschakeld voor de werkzaamheden. Voor het verplanten van de bomen wordt gebruik gemaakt van een autolaadkraan en een telekraan. Het streven is om hinder van deze kranen voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.

De 19 bomen die Noordwest Ziekenhuisgroep eind 2019 voorbereidde op verplaatsing krijgen een nieuwe plek in en om de Alkmaarderhout. De bomen worden verplaatst om ruimte te maken voor de eerste fase van de nieuwbouw van het ziekenhuis. In eerste instantie gingen de bomen naar parkeerterrein P5. Dit is momenteel niet mogelijk, omdat de tijdelijke helikopterlandingsplaats voor het vervoer van coronapatiënten zich daar nu bevindt.

Broedseizoen
Op verzoek van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft de helikopterlandingsplaats ten minste tot 1 april 2021 in gebruik. Het is niet mogelijk om de bomen daarna te verplaatsen vanwege het broedseizoen van vogels en vleermuizen, dat medio maart begint. Verplaatsen na het broedseizoen is geen optie vanwege de start van de bouwwerkzaamheden voor de eerste fase van de nieuwbouw.

Versterking natuurwaarden
De nieuwe locaties van de 19 bomen betreffen het voorterrein van het ziekenhuis, de Akerslaan, de Fritz Conijntunnel, de Schutterswei en natuurbegraafplaats de Geestmerloo. Hierbij geldt dat de natuurwaarden behouden blijven of juist worden versterkt. Noordwest heeft voor de nieuwe locaties een vergunningswijziging aangevraagd.
Daarnaast blijft de compensatieplicht overeind om deze bomen tijdens de eerste bouwfase 1-op-1 te compenseren op parkeerterrein P5. Dit betekent dat de Alkmaarderhout er uiteindelijk 19 bomen bij krijgt.

– – – – –

Oorspronkelijk bericht, 29 november 2019:

Maandag 2 december start Noordwest Ziekenhuisgroep met de voorbereiding van het verplaatsen van 19 bomen op het ziekenhuisterrein en in de Alkmaarderhout. De bomen worden verplaatst om ruimte te maken voor de eerste fase van de nieuwbouw van het ziekenhuis. De werkzaamheden betreffen het plaatsen van hekken om het gebied waar de bomen staan en het voorbereiden van de bomen op de verplanting. Noordwest werkt hierbij samen met bomenexperts van Terra Nostra.

Voorbereiding
Het verplaatsen van de bomen gebeurt zeer zorgvuldig. Terra Nostra, kenniscentrum voor bomen en bodem, adviseert Noordwest hierover en begeleidt de verplaatsing. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar en Stadswerk 072. Een van de voorbereidingen is het rondsteken van de te verplaatsen bomen, enkele maanden voordat de bomen worden verplant. Voor de veiligheid van de bezoekers van de Alkmaarderhout wordt er daarom een hek rond het gebied geplaatst. Zie onderstaande kaart voor de locatie van het hek.

Kapvergunning
De daadwerkelijke verplaatsing van de bomen staat gepland na het onherroepelijk worden van de kapvergunning, die de gemeente Alkmaar begin november verleende. Deze vergunning omvat naast het verplaatsen van bomen ook het kappen van bomen – 74 bomen op het eigen terrein van het ziekenhuis en 35 in de Alkmaarderhout. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug. In het bestemmingsplan is afgesproken wat de kaders hiervoor zijn. Deze kaders reiken verder dan alleen de bomen. Ook zijn er duidelijke afspraken over compensatie van onderbegroeiing en het ontzien van de aanwezige vleermuizen.

Compensatiegebieden
Voor de te verplaatsen bomen én nieuwe bomen zijn twee compensatiegebieden aangemerkt. Een van deze percelen is nu nog ingericht als parkeerterrein aan de achterkant van het ziekenhuis en wordt straks toegevoegd aan de Alkmaarderhout. Een deel van de 19 te verplaatsen bomen komt hier te staan zodat dit ‘nieuwe’ deel van de Alkmaarderhout snel een volwaardig onderdeel uitmaakt van het parkbos.

Meer informatie
Zie www.noordwestbouwt.nl voor meer informatie over de bouwplannen van Noordwest Ziekenhuisgroep. Neem bij vragen gerust contact op via noordwestbouwt@nwz.nl.

Afbeelding: kaart met locatie hekwerk