De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Saneringsplan geluidhinder rijkswegen Noord-Holland voor woningen in Heiloo

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Holland komen ruim 1.200 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit programma, waarvan ook een aantal in Heiloo.

De beoogde maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van geluidsschermen en -wallen en het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. In Heiloo gaat het om woningen nabij de Heilooër Tolweg en Kennemerstraatweg bij Alkmaar.

Bron: Beatfm.nl