De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Vijf theaters in Noord-Holland Noord mogen 250 bezoekers ontvangen

Vijf theaters in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord die een zaalcapaciteit hebben van meer dan driehonderd bezoekers, krijgen toestemming om maximaal 250 bezoekers per programma te ontvangen in plaats van 30. Ze moeten uiteraard wel voldoen aan de regels in de Noodverordening en alle bestaande RIVM-richtlijnen. De ontheffing voor deze instellingen is vanaf 1 oktober van kracht en geldt in elk geval tot 19 oktober 2020.  

Om welke vijf theaters gaat het? 

  • TAQA Theater De Vest Alkmaar 
  • Theater De Kampanje Den Helder 
  • Stadschouwburg Het Park Hoorn 
  • Cool kunst en cultuur Heerhugowaard 
  • Theater De Beun Heiloo 

Voor de andere zalen geldt maximaal 30 bezoekers 

De veiligheidsregio maakt deze uitzondering en omdat deze theaters een regionale functie hebben, een breed cultureel aanbod en een reguliere capaciteit van meer dan driehonderd bezoekers. Andere zalen in de regio moeten zich houden aan de algemene coronamaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers per zelfstandige ruimte (exclusief personeel). 

RIVM-richtlijnen blijven gelden in deze vijf theaters 

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden in de theaters. Ze konden al minder bezoekers ontvangen door de 1,5 meter regel. De theaters moeten werken met slottijden of gefaseerde toe- en uitstroom van bezoekers. Ze moeten een online kaartverkoopsysteem hebben. Reserveren, placeren, gezondheidscheck en registratie is verplicht. De horecagelegenheid is alleen geopend tijdens de slottijden bij aanvang en tijdens de voorstelling. Er is geen nazit en de consumpties zijn alcoholvrij. 

Mogelijkheid van Rijk om uitzondering mogelijk te maken als veiligheidsregio 

De Rijksoverheid heeft 28 september een pakket coronamaatregelen opgesteld om het hoge aantal coronabesmettingen en de sterke groei van het aantal ziekenhuisopnames te doen stoppen. Het Rijk staat een uitzondering toe op het bezoekersaantal bij gebouwen die van groot belang zijn voor de regio. Met deze ontheffing maakt de veiligheidsregio gebruik van de mogelijkheid die het Rijk biedt om een uitzondering te maken voor deze instellingen. De voorzitter van de veiligheidsregio realiseert zich dat de ontheffing slechts een beetje verlichting biedt voor genoemde theaters en dat andere instellingen mogelijk teleurgesteld zullen zijn. Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus vereist helaas ingrijpende maatregelen nu de druk op ziekenhuizen en het zorgpersoneel weer toeneemt.  

Nieuwe beslissingen op 19 oktober

De ontheffing is in eerste instantie van kracht tot 19 oktober 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de besmettingen kijkt de voorzitter van de veiligheidsregio daarna of meer instellingen (of disciplines) in aanmerking kunnen komen, of dat de aantallen omlaag moeten. Het Rijk bekijkt dan ook of het landelijk pakket maatregelen wordt verlengd of juist wordt versoepeld. Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 VRNHN 1 oktober 2020