De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Zorgcirkel Alkmaar opent afdeling in Noordwest Ziekenhuisgroep

Woonzorgcentrum Zorgcirkel opent op 1 maart een observatie- & herstelafdeling in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Deze afdeling richt zich op een spoedig herstel en snelle terugkeer naar huis van ouderen.

De Zorgcirkel Observatie- & Herstelafdeling is speciaal voor ouderen die na een ziekenhuisopname of bezoek aan de spoedeisende hulp moeten herstellen en daarbij 24 uur per dag zorg of begeleiding nodig hebben. Er is plek voor tien cliënten, met op korte termijn groei naar twintig. De cliënten worden uitgedaagd de dagelijkste handelingen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, zodat zij weer snel naar huis kunnen. Eventueel met ondersteuning van thuiszorg of andere hulp. Ook stimuleren we betrokkenheid van familie tijdens en na het verblijf.

Juiste zorg op de juiste plek
De cliënten op de observatie- & herstelafdeling hebben nog maar weinig medisch specialistische zorg nodig. De specialist ouderengeneeskunde neemt deze zorg over. “Onze medewerkers zorg en behandeling zijn gespecialiseerd in zorg voor ouderen en kunnen hen optimaal helpen. Daardoor kan het ziekenhuispersoneel zich focussen op zorg aan medisch instabiele patiënten”, aldus Marjory Smiers, directeur revalidatie en kortdurend herstel van De Zorgcirkel. Een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, vindt Jurgen Sernee, lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep: “Landelijk wordt er intensief tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties gesproken over het beter afstemmen in de zorgketen en het verbeteren van de overgang tussen de verschillende zorgaanbieders. Een herstelafdeling zoals we die nu in ons ziekenhuis in Alkmaar realiseren is een mooie oplossing hiervoor.”