De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen de gemeente Bergen zo spoedig mogelijk te reageren op de zienswijze omtrent bestemmingsplan Bergerweg 126

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen de gemeente Bergen zo spoedig mogelijk te reageren op de zienswijze omtrent bestemmingsplan Bergerweg 125.

Gedeputeerde Staten zien zich genoodzaakt tot deze uitzonderlijke stap vanwege onvolledige informatieverstrekking vanuit de gemeente Bergen richting de provincie.

Gedeputeerde Staten verstuurden woensdag een brief met deze strekking aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan de gemeenteraad van Bergen.

Op 8 september zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Bergen een zienswijze op het bestemmingsplan Bergerweg 125, dat voorziet in de aanleg van een Aldi-supermarkt en 38 woningen.

De zienswijze werd ingediend omdat Gedeputeerde Staten menen dat het bestemmingsplan op punten strijdig is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 

Het college van burgemeester en wethouders is op 8 september conform de zienswijzeprocedure verzocht de Nota van beantwoording aan de provincie te sturen voorafgaand behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Bergen.

Aanstaande donderdag 10 december ligt het bestemmingsplan voor besluitvorming voor in de gemeenteraad van Bergen en de reactie van Gedeputeerde Staten (tussentijdse beoordeling) over de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze voor besluitvorming door de gemeenteraad is hiervoor van belang.

Bron: BeatFM.nl