De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en BUCH-gemeenten ondertekenen prestatieafspraken

Door: Beatfm.nl

Elke vier jaar maken gemeenten en Kennemer Wonen, samen met de huurdersorganisaties afspraken over de gezamenlijke prestaties over (nieuwbouw van) woningen, betaalbare woningen en duurzaamheid.

De prestatieafspraken zijn concreet en duidelijk beschreven voor de huidige en toekomstige bewoners van ruim 8.000 huurwoningen in de vier BUCH-gemeenten.

Er blijft minimaal 95% van al het woningbezit bestemd voor sociale huur en komen er minstens 250 nieuwe woningen extra in de komende 4 jaar.

Daarnaast blijft er minimaal 80% van alle woningen onder de € 663 huur per maand en 65% blijft de komende jaren onder de € 619 per maand. Verder is er veel aandacht voor leefbaarheid, met een actieve rol voor de huurdersorganisaties en wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking met hulpverlenende woon- en zorginstanties.

In 2024 moet 80% van het woningbezit van Kennemer Wonen voorzien zijn van zonnepanelen. Al in 2021 worden in totaal al 1.000 extra woningen in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voorzien van zonnepanelen.