De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Druk op criminele motorclubs verder opgevoerd

De continue integrale aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) door de overheid geeft goede resultaten. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs’ van het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak OMG’s (LSO).

Dankzij de intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee laten motorbendes zich minder in de publieke ruimte zien en organiseren de bendes geen evenementen. Coronamaatregelen spelen in het laatste geval ook een rol.

De problematiek is echter niet verdwenen. OMG’s en hun leden houden zich nog altijd bezig met criminele activiteiten. Het voortzetten van deze aanpak blijft dan ook van groot belang.

De groei van het ledenaantal in voorgaande jaren is niet doorgezet. De clubs blijven wel in beweging: verboden clubs gaan verder in andere voortzettingsvormen en er ontstaan nieuwe brotherhoods. Ook is er uitbreiding van clubs naar het buitenland. De samenwerkende overheidspartners houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Blijvend investeren in een informatiepositie die op peil is en blijft is daarbij cruciaal.

Resultaten

De Voortgangsrapportage OMG’s 2020 geeft een overzicht van de resultaten die zijn bereikt in de strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van criminele motorclubs. Net als in voorgaande jaren zien we dat de integrale aanpak tot de volgende resultaten leidt:
In 2020 zijn leiders en sleutelfiguren van gewelddadige criminele motorclubs aangehouden en veroordeeld. De sluiting van clublocaties en de handhaving door bestuur en politie in de openbare ruimte maakt het daarnaast criminele motorclubs steeds moeilijker hun criminele activiteiten voort te zetten.

Bovendien hebben inmiddels zo’n 80 Nederlandse gemeenten hun Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) aangepast. In deze gevallen is expliciet opgenomen dat uiterlijke kenmerken van verboden organisaties niet zijn toegestaan in de openbare ruimte.
De Belastingdienst heeft voor ruim 1,8 miljoen euro beslag gelegd en inde 83 duizend euro van beslagleggingen uit eerdere jaren.
Het Openbaar Ministerie zet de criminele motorclubs verder onder druk. De civiele verboden zijn in stand gelaten. In twee gevallen (Bandidos MC en Satudarah MC) ook bij de Hoge Raad, wat betekent dat deze clubs onherroepelijk (definitief) verboden zijn. Deze uitspraken bevestigen de criminele aard van OMG’s; ze zijn glashelder over de structurele criminele activiteiten van deze organisaties en het gevaar dat zij vormen voor de openbare orde.

De civiele verbodsprocedures kennen een lange doorlooptijd en strafrechtelijk handhaven is pas mogelijk nadat een verbod onherroepelijk is. Het LSO is dan ook groot voorstander van het invoeren van een bestuurlijk verbod. Strafrechtelijk handhaven is dan direct na bestuurlijk besluit van de minister voor Rechtsbescherming mogelijk.

Aanpak blijft nodig

Motorbendes zijn minder zichtbaar in het straatbeeld maar vormen nog altijd een specifieke subcultuur binnen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit heeft een ondermijnend effect op bestuur en samenleving. Een gezamenlijke en doelgerichte overheidsaanpak voor deze doelgroep, zoals die sinds 2012 bestaat, blijft daarom noodzakelijk.