De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

€ 435.000 nodig voor nieuwe mini-schermen langs spoor Heiloo

Het college van Heiloo vraagt de gemeenteraad om een bedrag van € 435.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van mini-schermen langs het spoor. De gemeente Heiloo zet in op een combinatie van mini-schermen en hoge geluidschermen langs het spoor om de geluidsoverlast te beperken.

Het conceptsaneringsplan hiervoor ligt nog tot en met 7 juli ter inzage. De hoge geluidsschermen worden volledig betaald met rijkssubsidie. De mini-schermen brengen extra kosten met zich mee voor aanleg, beheer en onderhoud. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.

Bron: Beatfm.nl