De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Gezocht: Held van Alkmaar

Wie wordt in dit bijzondere jaar ‘Held van Alkmaar’? Kandidaten voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs konden tot en met 18 november aanstaande worden aangemeld. De prijs is bedoeld voor vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze voor de samenleving hebben ingezet. En dit jaar is misschien nog wel meer dan vorige jaren gebleken hoe belangrijk deze vrijwillige inzet voor Alkmaar is.

De onderscheiding is zo populair, dat de procedure inmiddels iets is aangepast. Alle aanmeldingen worden na sluiting van de aanmeldperiode beoordeeld door een commissie bestaande uit medewerkers van de gemeente Alkmaar en van Team Vrijwillig, die deze huldiging al sinds 2012 organiseert. Zij selecteren vervolgens de kandidaten die de medaille zullen ontvangen.

Aan de hand van de aangeleverde motivatie kijken zij vooral naar de impact, die de inzet van deze vrijwilliger op de samenleving heeft (gehad). Bovendien proberen zij om tot een redelijke verdeling van de onderscheidingen over de sectoren Cultuur, Zorg & Welzijn, Sport, Natuur & Milieu en Overig te komen. Daarom kon er vanaf dit jaar nog maar één kandidaat per organisatie Held worden. Mensen, die niet bij een organisatie aangesloten zijn, maar zich wel vrijwillig in Alkmaar inzetten, konden ook aangemeld worden.

SELECTIEPROCEDURE

1. Per formulier kan één vrijwilliger aangemeld worden.
2. Na verzending van het formulier verschijnt er een bevestiging in beeld. 
3. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij contact op met de aangemelde vrijwilliger. De vrijwilliger kan vervolgens de nominatie accepteren of weigeren. Bij weigering gaat de aanmelding niet door naar de selectieronde.
4. Alle aanmelders krijgen z.s.m. hierna bericht of hun aanmelding al dan niet doorgaat naar de selectieronde. 
5. Alle nominaties worden in de week na het sluiten van de aanmeldingstermijn door een commissie bestaande uit medewerkers van Team Vrijwillig en de gemeente Alkmaar beoordeeld. 
6. Uiterlijk in week 49 ontvangen alle genomineerden en hun aanmelders bericht over de uitkomst van de beoordeling. 
7. De lijst met namen van de Helden van Alkmaar 2020 zal gepubliceerd worden op de website en social media van Team Vrijwillig en in het Alkmaars Nieuwsblad van 11 december.
8. Uitreiking van de medailles zal op de Nationale dag van de vrijwilliger (7 december) plaatsvinden. 
9. In verband met de coronacrisis zal de uitreiking individueel gedaan worden. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt met elke Held.

Bron: Teamvrijwilliger.nl