De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

College Heiloo akkoord met ontwerp bestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo 2021

Het college van Heiloo heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9 Heiloo 2021. De fase van inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan zal worden overgeslagen en het plan wordt direct als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Allereerts wordt het plan nu ter bespreking voorgelegd aan de commissie Openbare Ruimte en na akkoord van de commissie wordt het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage gelegd.

Vanwege een hogere berekende geluidswaarde in het ´Akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek A9 Aansluiting Heiloo´ van 11 december vorig jaar wordt ook een procedure te starten om voor vier woningen hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen.

Op basis van de ´Aanmeldingsnotitie Aansluiting A9 Heiloo´ van 4 februari is concludeert het college dat er geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A9 optreden, mits de in de aanmeldingsnotitie beschreven compenserende maatregelen worden getroffen.

Bron: Beatfm.nl