De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Gemeenteraad Heiloo akkoord met extra kosten aansluiting A9

De gemeenteraad heeft op maandag 1 februari de Financiën Aansluiting A9 (agendapunt 7) behandeld. De raad heeft het voorstel van 1,7 miljoen aangenomen. De gemeente heeft als laatste partner akkoord gegeven voor haar aandeel in de extra kosten. Deze extra kosten van 5,7 miljoen zijn nodig voor de Aansluiting A9 bij Heiloo. De kosten zijn ontstaan door vertraging door de landelijke stikstof problematiek. Hiermee is het definitieve besluit over de extra kosten genomen.

Al eerder stemden de provincie Noord-Holland in met de extra kosten. En ook de gemeenteraden Alkmaar en Castricum gingen al akkoord met hun aandeel. Het besluit van Heiloo is daarmee het laatste akkoord dat nodig is om het project door te laten gaan.

Oorzaken extra kosten
De extra kosten zijn ontstaat doordat het project ruim 2 jaar vertraging heeft opgelopen. Dit komt door de stikstof problematiek. De bestemmingsplannen die de aansluiting mogelijk maken, zijn eerder vernietigd door de Raad van State. Deze vertraging zorgt ervoor dat veel onderzoeken opnieuw worden gedaan of bijgewerkt. Daarnaast dragen ook de stijging van de bouwkosten, veranderde wet- en regelgeving en de doorlopende interne projectkosten bij aan de extra kosten.

Bestemmingsplannen opnieuw in procedure
De volgende stap het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen. Naar verwachting liggen de plannen in de eerste helft van 2021 ter inzage.

Aansluiting noodzakelijk
Door de aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid gewaarborgd. Zowel op de A9 als op de lokale wegen.