De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Heiloo tekent Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland

De gemeente Heiloo is verzocht het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland te ondertekenen. Het college heeft ingestemd met dit verzoek, waarmee de gemeente Heiloo toetreedt tot dit convenant. De politie eenheid Noord-Holland heeft te maken met diverse vormen van drugscriminaliteit zoals illegale teelt, productie, verwerking, opslag en handel in drugs, maar ook het dumpen en lozen van drugsafval.

Het convenant, dat voldoet aan de vereisten van de AVG, biedt de gemeenten de mogelijkheid om gegevens met partners zoals netbeheerders, PWN en woningcorporaties te delen over eigenaren en verhuurders van panden, maar ook van daders en productielocaties.

Gelijktijdig kunnen meerdere middelen ingezet worden zoals ruiming, sluiting, naheffing, boetes, het opzeggen van (huur)contracten, het verhalen van opruimkosten en het stopzetten van onterecht verleende uitkeringen. Alle maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat gemeenten drugscriminelen effectiever kunnen aanpakken.

Op verzoek van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten is de werking van het convenant verruimd naar meerdere vormen van drugscriminaliteit.

Daaronder vallen nu ook de productie en handel van synthetische drugs en cocaïnehandel.

Bron: BeatFM.nl