De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Heiloo voor voortzetting samenwerking waterketen in Regio Alkmaar

Het college van de gemeente Heiloo heeft besloten de samenwerking in de Regio Alkmaar op het gebied van de waterketen voort te zetten.

Hiertoe wordt het Regionale Convenant en het Convenant voor de Regio Noorderkwartier ondertekend.

De samenwerking binnen de waterketen in Noorderkwartier begon naar aanleiding van het landelijk vastgestelde Bestuursakkoord Water uit 2011.

De doelen van het akkoord zijn kosten besparen, de kwaliteit van het beheer verhogen en de personele kwetsbaarheid verminderen. Het akkoord liep tot en met 2020 en wordt nu verlengd.

De overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle partijen en heeft een looptijd van 10 jaar.

Bron: Beatfm.nl