De Online zender voor Alkmaar en regio!
De Online zender voor Alkmaar en regio!

Visie Heiloo op aardgasvrije wijken

In de Klimaatwet is bepaald dat elke gemeente eind 2021 in het bezit dient te zijn van een visie waarin de transitie naar duurzame warmte wordt beschreven voor de komende jaren: de visie aardgasvrije wijken.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Heiloo samen met professionele betrokken partijen en de input van inwoners het visiedocument opgesteld.

Hierin is een analyse gemaakt met behulp van een aantal gezamenlijke uitgangspunten, om zo tot aanbevelingen te komen.

Deze aanbevelingen richten zich op de hele gemeente maar ook specifiek op een aantal kansrijke wijken waar voor 2030 nader onderzoek kan plaatsvinden om de beste oplossingen te achterhalen voor duurzame warmte, zonder het gebruik van aardgas.

Deze visie aardgasvrije wijken is afgerond en wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De raad wordt voorgesteld om de aanbevelingen uit deze visie over te nemen, waaronder de aanbeveling om een haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet in de kansrijke wijk Centrum-GGZ te starten.

Bron: Beatfm.nl