De online zender voor Alkmaar en de regio
De online zender voor Alkmaar en de regio

Nieuwe e-bike route ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’

In totaal maar liefst 115 km bedraagt de totale lengte van de nieuwe fietsroute ‘Langs de Oevers van het Oer-IJ’. Een afstand die is opgeknipt in vijf trajecten.

Goed te doen als afzonderlijke dagtochtjes, maar met trapondersteuning van de e-bike ook in een keer af te leggen. De fietstocht volgt de oude bedding van het Oer-IJ; van bron tot monding, vanuit Amsterdam naar Castricum en via Velsen terug. Grotendeels over voormalige zeedijken. Zowel langs de noord- als langs de zuidkant van het Noordzeekanaal. Er is ook nog een oostelijke lus, van het Centraal Station tot het Buiten IJ.

De routes zijn zeer gevarieerd; stedelijke omgeving, industrieel landschap, agrarisch gebied en pure natuur wisselen elkaar af. Het maakt vooral duidelijk dat buitenruimte voortdurend verandert, maar maakt tastbaar dat van het oorspronkelijke stroomgebied van het verdwenen Oer-IJ nog steeds veel is terug te zien; met een herkenbare krekenstructuur, slingerende waterlopen en hoogteverschillen door restanten van eeuwenoude strandvlaktes.

De route vertelt ook verhaal van de mens en zijn bijzondere relatie met het water; als vijand en als bondgenoot. Kronkelende dijken herinneren aan de inspanningen om droge voeten te houden en de forten uit de Stelling van Amsterdam laten zien hoe met inundatie als wapen de vijand kon worden bestreden.

De recreatieschappen het Raum, Twiske-Waterland en Spaarnwoude nemen de fietstocht op in het netwerk van iconische streekroutes. Langs het traject komen verwijsbordjes met de tekst ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’. Het Knooppuntnetwerk wordt waar nodig aangepast. Informatie over de route staat op de informatiezuilen bij de toeristische opstappunten (TOPS).

In een boekje met routebeschrijving zijn veel oude kaartjes en historische foto’s opgenomen  en wordt een toelichting gegeven op de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied. Daarbij ligt het accent vooral op de waterhuishouding en de aanwezigheid van dijken en sluizen onderweg. Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel Gooi & Vecht, die een en ander ook financieel mogelijk hebben gemaakt. 

Een ander onderdeel van het project is de speciale podcast over het voormalige Oer-IJ, gemaakt door Pauline van Vliet uit Castricum. Dit luisterverhaal is gemaakt als ondersteuning van de fietsroute. Pauline maakt zelf de fietstocht en ontmoet onderweg mensen die haar meer kunnen vertellen over de geschiedenis van het Oer-IJ en de invloed die de aanwezigheid van de rivier op de omgeving en de bewoners van het gebied heeft gehad. De podcast is te vinden op de website oerij.eu, maar kan ook worden geactiveerd door met de mobiele telefoon een QR-code te scannen op een van de informatieborden langs de route.

De route ‘Langs de Oevers van het Oer-IJ’ is een initiatief van de Stichting Oer-IJ en gemaakt naar aanleiding van het themajaar  ‘Ode aan het Landschap’. Kijk voor de adressen waar het routeboekje verkrijgbaar is op de website oerij.eu. Het is daar inclusief routebeschrijving ook digitaal te vinden.