Subsidie nu ook voor basis- en voortgezet onderwijs

REGIO – De provincie biedt opnieuw subsidie aan voor stichtingen en verenigingen die met een activiteit de bekendheid en kennis over het onderwerp circulaire economie willen vergroten. Vanaf dit jaar kunnen ook onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen. 

De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die de inwoners van Noord-Holland laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie.

Na de succesvolle openstelling in 2020 en 2021, bleek dat een kleine financiële bijdrage stichtingen of verenigingen kan helpen om activiteiten van de grond te krijgen. 

Zo werd in 2022 een project gesteund dat als doel had om de potentie te laten zien van afgekeurd textiel als grondstof voor babykleding. 

Ook werd met deze subsidie de expositie ‘Kleed je goed’ mogelijk gemaakt. Deze expositie laat zien wat de milieueffecten van nieuwe kleding zijn én wat mensen zelf kunnen doen om die milieueffecten te verminderen.

In 2023 stelt de provincie opnieuw €25.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project. 

Meer informatie over de subsidie is te vinden in het subsidieloket op de website www.noord-holland.nl. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2023 worden ingediend.

Foto: aangeleverd