19 januari: introductiebijeenkomst Extinction Rebellion

Maak jij je ook zorgen om de klimaat- en ecologische crisis? Ben je klaar met toekijken hoe politici en bedrijven ons naar de afgrond leiden?

Op donderdag 19 januari van 19.30-21.30 uur houdt Extinction Rebellion Alkmaar een introductie bijeenkomst bij Pakhuis de Koopman Fnidsen 81 1811 NE Alkmaar.

Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor voedsel- en watervoorziening, veiligheid van de leefomgeving, geopolitieke stabiliteit en welvaart.

Klimaatverandering is inmiddels een crisis en vergt actie van alle (lokale) overheden. De opgetelde ambities van overheden tot nu toe komen uit op een scenario dat de Aarde meer dan 2 graden opwarmt, met zeer ernstige gevolgen, en dus is meer (concrete) actie nodig.

VN-topman Guterres is scherp op klimaattop: “We zitten op de snelweg naar de klimaat hel, met de voet op het gaspedaal”.

De wereld stevent nog steeds in volle vaart af op de afgrond. Ook bij de 27e ‘Conference of Parties’ worden geen zinvolle afspraken gemaakt. De grootste uitstoters beloven hoogstens iets minder snel het klimaat op hol te laten slaan en de natuur iets minder snel rigoureus te vernietigen. De minimale toezeggingen voor een rechtvaardige verrekening van de klimaatschade laten maar één ding duidelijk zien: we zullen eerder de aarde vernietigen dan dat we ons economische systeem hebben aangepast. Dit maakt vreedzame opstand niet alleen een morele noodzaak, maar ook een opdracht aan elke burger.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion is een wereldwijde burgerbeweging die met vreedzame, creatieve en soms ontregelende acties de overheid wil bewegen in te grijpen in de klimaat- en ecologische crisis.

Extinction Rebellion wil dat de overheid eerlijk is over de gevaren van klimaatontwrichting en ecologische ineenstorting, doet wat nodig is om het tij te keren en een burgerberaad instelt dat leidend is in de besluitvorming over de aanpak.

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op  https://www.facebook.com/XRAlkmaar/