Aanpak overlast fietsparkeren in binnenstad Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft acties ondernomen tegen overlast van fietsparkeren in de binnenstad. Op verschillende plekken in de binnenstad is de fietsparkeerdruk dusdanig hoog dat er verrommeling ontstaat en er soms zelfs sprake is van een veiligheidsissue door een verminderde toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit is onder andere het geval op de hoek van de Magdalenastraat en Gedempte Nieuwesloot en het Hofplein.

Ook de omgeving van het Waaggebouw, de Mient en de winkelstraten de Langestraat en Laat zijn plaatsen waar de fietsparkeerdruk hoog is. Het is echter niet eenvoudig gebleken om snel extra ruimte te creëren voor het stallen van fietsen. In een breder verband is er nu ook een relatie gelegd met het heropenen van de Laat-west.

Mogelijke oplossingen zijn onder andere het aanwijzen van verplichte fietsparkeerlocaties, het verbeteren van de vindbaarheid van stallingen en het verbeteren van handhaving op wrak- en weesfietsen. Op de middellange termijn zal het realiseren van een openbare fietsenstalling in het voormalig V&D gebouw een oplossing kunnen bieden. Voor de langere termijn wordt het fietsparkeervraagstuk geïntegreerd in de mobiliteitsstrategie.