Afspraken gemeente Alkmaar over mogelijke problemen nieuwe bewoners opvang Pettemerstraat

De gemeente Alkmaar heeft naar aanleiding van een motie van de raad uitgebreid gesproken met zowel de deelnemers van Reakt (Actief Talent) en Brijder (Pitstop Jongereninloop) als het Leger des Heils over de zorgen die er leefden bij Actief Talent over de komst van de bewoners van Huis & Haard op de Pettemerstraat.

Er zijn goede afspraken gemaakt over hoe ze als partners omgaan bij eventuele klachten of problemen die veroorzaakt zouden kunnen worden door de nieuwe bewoners. Zo is er de afspraak dat er elke twee maanden bij elkaar gekomen wordt in een Klankbordgroep. Deelnemers daaraan zijn het Leger des Heils, een vertegenwoordiging van deelnemers van Actief Talent, het management van Reakt en Brijder, en de gemeente. Op agendapunten wordt de wijkagent en iemand van Handhaving ook uitgenodigd indien nodig.

Los van deze Klankbordgroep is de afspraak gemaakt dat het Leger des Heils direct bereikbaar is bij klachten zodat er snel actie ondernomen kan worden. Huis & Haard is een voorziening waar mensen wonen met 24-uurs begeleiding. Bij diverse bezoeken aan de locatie is gebleken dat de bewoners goed op hun plek zijn en blij zijn met hun nieuwe onderkomen.