Alkmaar gaat intentieverklaring regenboogsteden tekenen

Het huidige regenboogmeerjarenplan 2019-2022 is afgerond. Zowel de gemeente Alkmaar als het ministerie van OCW heeft de ambitie dit succesvolle regenboogbeleid voort te zetten. Op 20 december heeft het ministerie, in een uitnodiging aan de gemeente Alkmaar, de exacte voorwaarden gedeeld voor hernieuwde deelname.

De gemeente Alkmaar is trots om onderdeel te mogen blijven uitmaken van deze aanpak van het ministerie. Het college gaat dan ook de intentieverklaring ondertekenen. Het ministerie moet hiervoor nog een datum vaststellen. Het college gaat dit jaar in samenspraak met alle lokale betrokken regenboogpartners een nieuwe uitvoeringsagenda bij dit regenboogprogramma vaststellen. Hiermee wordt ook aansluiting gezocht op het te creëren beleidskader Diversiteit en Inclusie.

Tot op heden heeft de gemeente Alkmaar de klassieke regenboogvlag voor de LHBTIQ+-gemeenschap gebruikt, maar na consultering van de diverse regenboogpartners in Alkmaar wordt in het vervolg gebruik gemaakt van de Pride Progressvlag.

Bron en foto: Beatfm.nl