Besluitvorming Kadernota Veiligheid 2023-2026 Alkmaar in januari

Het college van Alkmaar heeft voor besluitvorming in januari de Kadernota Veiligheid 2023-2026 op de agenda gezet. De vier prioriteiten daarin zijn aanpak van ondermijnende criminaliteit, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering, preventie van jeugdcriminaliteit en cybercriminaliteit.

Met de nota moet de gemeenteraad de veiligheidskaders vaststellen voor de komende vier jaar, uitgaande van het coalitieakkoord. De trends en ontwikkelingen zijn gebaseerd op het landelijke en lokale veiligheidsbeeld. Hieruit zijn vervolgens de prioriteiten opgesteld waar de gemeente zich op gaat richten.

Bron:Beatfm.nl