Bestemmingsplan Ringerskwartier in Alkmaar na parkeeronderzoek nu onherroepelijk

Nadat in eerste instantie een beroep van de bedrijvenvereniging tegen het bestemmingsplan Ringerskwartier in Alkmaar gegrond was verklaard door de Raad van State, is recentelijk besloten dat het gebrek voldoende is hersteld.

De beroepsgronden hadden met name betrekking op de omvang en hoogte van de bebouwing, de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de achterliggende bedrijven. De Raad van State vond dat onvoldoende was onderbouwd of het bestemmingsplan vanuit parkeerkundig oogpunt aanvaardbaar en uitvoerbaar was. De gemeente is vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen.

Uit een aanvullend parkeeronderzoek blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen ter plaatse beschikbaar zijn om de parkeerdruk op te vangen op Overstad. Vanwege het oorspronkelijke motiveringsgebrek wordt het beroep wel gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen van het besluit blijven in stand. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl