Biodiversiteit aanzienlijk vergroot op industrieterrein Oudorp

Op initiatief van IT-organisatie Triple en in samenwerking met lokale autoriteiten en The Pollinators hebben we op donderdag 20 april maar liefst 1,2 hectare van het industrieterrein Oudorp in Alkmaar veranderd in een bestuiversparadijs. 

Prachtige bloemen en zoemende bijen, daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Het is belangrijk om de planten en dieren in gemeente Alkmaar te beschermen en te laten groeien. Stadswerk072 zet zich met verschillende acties in om meer biodiversiteit te creëren in Alkmaar. Dit doen we voor en met de inwoners van Alkmaar.

BIJ-zondere samenwerking

IT-organisatie Triple in Alkmaar benaderde Stadswerk072 afgelopen februari met de vraag om in hun omgeving de biodiversiteit te vergroten. Blijer kun je ons natuurlijk niet maken! Zo gezegd zo gedaan. 

Daarna hebben we 640 vierkante meter grond bewerkt en zaaiklaar gemaakt. Afgelopen donderdag hebben we deze grond samen met de vrijwilligers van Triple, The Pollinators en bedrijven op het industrieterrein ingezaaid met een mix van biologische en inheemse bloemzaden! 

Dit is onderdeel van de campagne Voer De Bij Bij, van The Pollinators. Zij leverden het zaaigoed. Kijk voor meer informatie en hoe je mee kunt doen op hun website: www.voerdebijbij.nl

Tot slot gaven onze Stadswerk072 collega’s Frits Oudshoorn en Kevin Bruin uitleg over het nut en de noodzaak van biodiversiteit en maaibeheer. 

Vergoten biodiversiteit

1,2 hectare industrieterrein Oudorp omgezet naar een bestuiversparadijs

Naast de 640 vierkante meter ingezaaide grond is het maaibeleid in het industrieterrein aangepast. Stadswerk072 zet bij deze locatie in op natuurvriendelijk en bloemrijk beheer door kort gras nog maar 1 tot 2 keer per jaar te maaien, zodat bloemrijk gras ontstaat. Ook worden de bloemen aangevuld met kruiden die hier veel voorkomen. In totaal staat hierdoor binnenkort – jaar in jaar uit – 1,2 hectare grond van het Industrieterrein Oudorp vol wilde bloemenlinten en bloemrijk gras. 

Wilde bloemen zijn erg belangrijk voor een goede biodiversiteit. De bloemen trekken vogels en insecten aan. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. Om het groen in stand te houden is het belangrijk om op vaste periodes en gefaseerd te maaien. Je leest meer over het maaien in de gemeente Alkmaar op de pagina maaibeheer.

Stadswerk072 zet zich met verschillende acties in om meer biodiversiteit te creëren in Alkmaar. Lees meer over wat wij in Alkmaar doen om de biodiversiteit te vergroten.

Bedankt!

Enorm bedankt Triple Universe voor jullie leuke vraag! Wat wordt dat straks een mooi uitzicht vanuit het kantoorpand. 

Help jij mee om eer biodiversiteit te creëren in Alkmaar?

Wil jij ook de biodiversiteit in jouw omgeving vergroten? Kijk bij The Pollinators wat je zelf kunt doen. Ben je geïnspireerd door dit initiatief van Triple en wil jij ook de biodiversiteit in een gebied in Alkmaar vergroten? Neem dan contact op via groenbeheer@stadswerk072.nl