Bredere aanpak Langestraat in trek bij de Gemeente Alkmaar

Wat betreft de aanpak van de Langestraat in Alkmaar loopt er een proef met nieuw straatwerk. In april vindt de evaluatie plaats van het proefvak grenzend aan de Mient. Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt een plan van aanpak gemaakt voor het herstel van de bestrating in de Langestraat.

Naast het aanpakken van de bestrating heeft het college van Alkmaar aangegeven dat er ook naar andere verbeteringen gekeken kan worden. De Langestraat is onderdeel van de looproute in het kernwinkelgebied. Een verdere oriëntatie op de Langestraat dan alleen het verbeteren van de bestrating vraagt daarom om een zorgvuldige afweging en ook klimaatadaptatie zal in de toekomst voor de Langestraat een belangrijker item worden.

De Langestraat zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door middel van vergroening en mooi straatmeubilair in samenhang met het optimaal faciliteren van passantenstromen. Daarbij is het ook van belang om de straat toeristisch aantrekkelijk te houden.

Bron: Mediapartner: Beatfm.nl