Buurthuis ‘t Ambacht sluit de deuren

Per 1 oktober sluit Buurthuis ’t Ambacht definitief de deuren. Dat hebben het bestuur van het buurthuis en de gemeente afgesproken. Oorspronkelijk was de datum om te sluiten op 1 januari 2024, maar door de hoge energiekosten is die datum niet meer haalbaar.

Er zijn gesprekken geweest over een mogelijke aankoop van het pand door het bestuur en investeringen die zouden moeten worden gedaan maar dat is tot niets uitgelopen. De verschillende inzichten en belangen zijn daarbij zorgvuldig afgewogen.

De partijen zijn tot een conclusie gekomen dat aankoop of investeren in het gebouw niet toekomstbestendig is. Het voortbestaan van het buurthuis is daarmee op langere termijn niet realistisch. Er wordt voor gezorgd dat buurtactiviteiten door kunnen gaan en voorkomen wordt dat sociale functies na genoemde periode wegvallen.