College Alkmaar neemt verzoeken Helderseweg Noord over

Naar aanleiding van en motie van de gemeente raad van Alkmaar over een toekomstbestendige en veilige Helderseweg Noord heeft de gemeente besloten de daarin gedane verzoeken over te nemen.

Dat betekent dat er een maximum snelheid van 30 kilometer per uur als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de verdere uitwerking van de toekomstige verkeersveilige inrichting van de Helderseweg Noord. Ook zal deze voorkeur worden meegenomen in het totale verkeersnetwerk dat wordt opgenomen in de Alkmaars Mobiliteitsstrategie.

Bron:Beatfm.nl