College Alkmaar verwacht daling in eigen uitgaven van 2022

Naar aanleiding van vragen over de uitgaven van het college van Alkmaar, heeft zij aangegeven dat het de verwachting is dat de kosten in 2022 vergeleken met 2021 gedaald zijn. In 2018 is bepaald welke gegevens het college openbaar bekend dient te maken over nevenfuncties, geschenken, uitnodigingen en buitenlandse dienstreizen.

Deze zaken worden gepubliceerd op de website in het openbaar register. Als voorbeeld geeft het college aan dat de kosten van taxigebruik tot en met november 2022 € 37.700 waren tegen € 65.500 in 2021. De overige gegevens worden beschikbaar gesteld bij de behandeling van de Jaarrekening.