College van Alkmaar gevallen na terugtrekken BAS vanwege asielbeleid

Ben Bijl stapt met zijn BAS uit de Alkmaars coalitie. (Foto: archief)

Het college is gevallen in Alkmaar. De lokale coalitiepartij BAS heeft zich teruggetrokken uit het college vanwege het asielbeleid van de gemeente Alkmaar en het ontbreken van oog voor lokale belangen.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag 20 februari deed fractievoorzitter Ben Bijl van BAS een ordevoorstel om het enige agendapunt van de agenda, een besluit over nieuwe opvang van vluchtelingen in Alkmaar, te schrappen omdat er onvoldoende informatie zou zijn. Dat deed al vermoeden dat de continuïteit van het college in gevaar was.