Dodenherdenking bij monument Harddraverslaan

In de gemeente Alkmaar was op de dag van de Dodenherdenking verschillende herdenkingsbijeenkomsten. Op 4 mei worden de Nederlandse oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De Stille Tocht met de burgermeester naar het monument aan de Harddraverslaan vertrok rond half acht. De burgemeester en de voorzitter 4 mei Comité Alkmaar Bob Martens legden een krans namens de Alkmaarse bevolking neer. Om 20:00 was het 2 minuten stil, gevolgd door het defilé. Soli Deo Gloria Alkmaar, Veteranen Alkmaar en scoutinggroep De Geuzen verleenden hieraan hun medewerking.